Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Vård av apatiska barn ska ses över

Socialstyrelsen inleder nu en översyn av frågan om de apatiska flyktingbarnen. Problemet ökar igen och Migrationsverket har svårt att bedöma om barnens hälsotillstånd berättigar dem att stanna i Sverige och efterlyser därför tydligare riktlinjer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar