Share This Post

Barn och ungdom

Varannan svensk elev bestraffas kollektivt

Mer än hälften av flickorna lider av stress i skolan. Kollektiv bestraffning drabbar nära hälften av eleverna i svenska skolor. Detta trots att vår rättsordning föreskriver att individer enbart ska stå till svars för sina egna handlingar. Kvarsittning, indragna förmåner, kollektiv utskällning och avstängning av gemensamma trivsellokaler är vanliga kollektiva bestraffningar för något som andra har gjort.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar