Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Varannan misstror äldrevård

Förtroendet för äldreomsorgen i Stockholm är lågt. Nästan hälften av de tillfrågade i en ny enkät litar inte på att de äldre får den hjälp de behöver. Socialborgarrådet lovar nu att undersöka närmare vad misstron beror på.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar