Share This Post

Barn och ungdom

Varannan 18-årig pojke utsatt för våld på stan

Ny undersökning om unga och våld från Rädda Barnen: Drygt 3800 18-åringar har svarat på frågor om de blivit utsatta för våld eller om de mött hot om våld. Svaren visar att mer än hälften av alla ungdomar har hotats. Hälften av
pojkarna har drabbats av våld på stan,
medan flickorna möts av våld i hemmet och
i kärleksrelationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar