Share This Post

Ekonomi

Var tredje person är helt självförsörjande

Var tredje person i arbetsför ålder försörjde sig helt själv år 2004. Nettoinkomsten bestod med andra ord endast av löne-, närings- och kapitalinkomst. Varannan person är till minst 90 procent självförsörjande.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar