Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Var tredje gymnasieelev klarar inte studierna

LO och Lärarnas riksförbund: Vår nya rapport visar att en tredjedel av eleverna lämnar gymnasieskolan, inklusive yrkesprogrammen, utan att ha betyg och behörighet för högre studier. Unga kvinnor har betydligt svårare än unga män att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. Samtidigt lyckas bara ungefär var tredje elev som genomgått yrkesförberedande program få jobb inom det område de utbildat sig.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar