Share This Post

Psykiatri

Var tredje återfaller i brott

Den rättspsykiatriska vården i Sverige är misslyckad. Var tredje patient döms för nya brott, ofta grova våldsbrott, under pågående vård. Mer än var femte återföll till brott efter utskrivningen. Det spelar ingen roll var den rättspsykiatriska vården bedrivs. Resultaten är lika nedslående på stora och små enheter, summerar överdirektör Nina Rehnqvist och medicinalrådet Helena Silfverhielm på DN debatt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar