Share This Post

Böcker / Etik / Okategoriserade / Organisering och finansiering / Socialpolitik / Socialt arbete

Vår offentliga förvaltning


Vår offentliga förvaltning

ID: 3517659546
Författare: Hans Bengtsson och Anna Melke
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140687456
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger en unik utmaning: å ena sidan ska folket genom sina valda representanter styra och kontrollera förvaltningen, å andra sidan ska myndigheter och tjänstemän vara självständiga nog att hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt förhållningssätt.

Denna bok ger en bild av dessa utmaningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar