Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Väntade effekter när förtidspension blev sjukersättning

När förtidspensioner och sjukbidrag blev aktivitetsersättning och sjukersättning förra året fick de flesta en oförändrad eller högre nettosumma. Några fick dock lägre nettoersättning. Det visar en uppföljning av fjolårets reform, som RFV genomfört på regeringens uppdrag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar