Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Barns villkor / Förebyggande arbete

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Mot bakgrund av de senaste årens omfattande utvecklingsarbete för barns psykiska hälsa kan konstateras: alla är överens om att barn och unga är det viktigaste vi har. Vi kan se värdet, både för samhället och för den enskilda individen, i att alla barn får förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt. Samtidigt vet vi att vi inte lever upp till detta i dagens Sverige. Det finns ett stort intresse från kommuner och landsting att arbeta med förbättrade insatser för barn och unga, man ser det som en av de viktigaste framtidsinvesteringarna. Liknande trender finns i hela världen. När insikten om den stora potential som ligger i att flytta sena till tidiga insatser erövrats har det första steget tagits mot effektivare använd-ning av våra resurser, men det stora arbetet återstår.

Guiden syftar till att vara ett konkret operativt stöd för de kommuner och landsting som systematiskt vill arbeta med att investera i tidiga insatser för barn och unga. Guiden innehåller även exempel från verkligheten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar