Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Vanligt pensionera psyksjuka

Sjukfrånvaron och förtidspensioneringen på grund av psykisk sjukdom har ökat dramatiskt i Sverige och risken att förtidspensioneras varierar stort över landet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar