Share This Post

Assistans / LSS / SocialNätet-Arkiv

Vanligt med klagomål och lex Sarah-anmälningar på personlig assistans

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS, om man utgår ifrån hur många som tar emot insatserna. De flesta klagomål handlar om brister i själva utförandet av insatserna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar