Share This Post

Okategoriserade

Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem

LIKA MÖJLIGHET till en god start i livet är en övergripande målsättning i den nordiska familjepolitiken. Barnomsorgen och skolan i de nordiska länderna har utöver sina rent praktiska funktioner även ansetts ha mer övergripande målsättningar, exempelvis att utjämna eventuella sociala och ekonomiska skillnader. Kravet på jämlik tillgång till och kvalitet på tjänster för barn har varit grundläggande förutsättningar för dessa målsättningar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar