Share This Post

Våld i nära relationer

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Att förstå våldets konsekvenser är nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter kvinnor som utsatts för misshandel eller våldtäkt. Boken ger en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, samt beskriver berörda myndigheters olika ansvarsområden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar