Share This Post

Bostad / Hedersrelaterat våld / Våld i nära relationer

Våldsutsatta kvinnor flyr rakt ut i hemlöshet

Bostadsbristen gör att flertalet våldsutsatta kvinnor som flyr till kvinnojourer samtidigt tvingas in i ofrivillig hemlöshet. I många fall har kvinnan även utsatts för ekonomiskt våld, skriver Joanna Olsson och Zandra Andersson, Sollentuna kvinnojour.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar