Share This Post

Våld i nära relationer

Våldsutsatta kvinnor – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att angripa och söka lösningar till sociala problem. Som en del i detta ansvar ligger att utveckla metoder som ger den våldsutsatta kvinnan och hennes barn skydd och stöd. Det ligger även inom socialtjänstens ansvarsområde att utforma detta sociala arbete så att det inkluderar männen och deras ansvarstagande för sitt våldsbeteende. Förutom individ- och familjeomsorgen kan ärenden som gäller kvinnomisshandel aktualiseras inom ett flertal verksamhetsområden som barn-, äldre- och handikappomsorg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar