Share This Post

Barn och ungdom / Socialt arbete

Våldsutsatta barn behöver mer än nationell samordning!

Nyligen presenterade Socialstyrelsen resultatet av kartläggningen över vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn och hur den kunskapen skulle kunna spridas nationellt. I kartläggningen, som de fått i uppdrag av regeringen att genomföra, ingick också att peka ut en aktör som skulle kunna ta ett samlat nationellt ansvar för kunskapsspridningen kring våld mot barn till de som möter och arbetar med de här barnen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar