Share This Post

Sexuella övergrepp

Vägledning om sexuell exploatering

Idag presenterar Ungdomsstyrelsen sin rapport “Se mig – Unga om sex och internet”. I rapporten kartläggs barn och ungas erfarenheter och attityder av att exponera sig sexuellt och sexuellt utnyttjande via interaktiva medier. Ungdomsstyrelsen har tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en vägledning om sexuell exploatering i samarbete med experter på området. Här finns en hel del tips kring hur du kan ställa frågor till unga och hur du hanterar deras svar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar