Share This Post

Arbete och sysselsättning / Okategoriserade

Vägledning om arbetsrehabilitering enligt IPS modellen publicerad

Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen är en metod för att hjälpa människor med allvarlig psykisk funktionsnedsättning att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Socialstyrelsen ger nu ut en vägledning som främst riktar sig till professionella som vill arbeta med IPS-modellen. CEPI har haft ett uppdrag att översätta och bearbeta denna vägledning. En programtrohetsskala och en manual för att använda denna skala har också översatts.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar