Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Vägledning för bemanning inom demensvården

– Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering t.ex. för bemanning av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar