Share This Post

Anhöriga / Anhöriga / Anhöriga / Arbete med familjer / Fulltextmaterial / Övriga

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider. Stockholms läns landsting har tagit fram en vägledning, checklista och ett kunskapsunderlag som uppmärksammar barn som närstående i enlighet med Barnkonventionen och tillägget i hälso- och sjukvårdslagen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar