Share This Post

Om olika tillstånd

Vägen tillbaka efter psykisk ohälsa

Länge har svåra psykiska sjukdomstillstånd som schizofreni betraktats som obotliga. Men en stor del av patienterna återhämtar sig helt eller delvis till ett normalt liv. Den insikten har banat väg för en helt ny syn på vården och det sociala stödet. I en ny bok berättar brukare, forskare och praktiker om återhämtning från psykisk ohälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar