Share This Post

Arbetsmarknad / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar

I denna strategi redovisas åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta under åren 2015–2018 för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för dessa unga personer att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar