Share This Post

Äldre / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – En rikstäckande undersökning

En majoritet av de äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende är överlag nöjda med vården och omsorgen, och känner sig trygga. En stor majoritet upplever också att personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Det framgår av en undersökning, kallad Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, som Socialstyrelsen presenterade igår, och som bygger på uppgifter som kommit fram i enkäter till äldre i hela landet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar