Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Vad har egentligen familjehemsföräldrar för behov av stöd, är min uppsats lika aktuell då som nu?

Nästa vecka ska jag hålla en föreläsning på uppdrag av Gryning Vård AB i Göteborg, den ska bygga på min magisteruppsats “Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet” som jag skrev 2011 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Fem gånger har jag föreläst utifrån min studie för blivande socionomer på Lunds Universitet, men nu behöver jag anpassa mig till familjehemssekreterare som redan jobbar och framförallt se till att de inte känner sig “påhoppade” utan att jag faktiskt har en ambition att få till ett bra samarbete mellan de vuxna kring barnet.

Här är i alla fall den inledning som jag har i min magisteruppsats, när jag läser den nu känner jag mig rätt stolt och tänker att det kanske är dags att uppsatsen läggs ut på internet via universitetet, för det glömdes bort pga min något komplicerade livssituation just då…

Inledning

Samhället behöver familjehem, men det finns svårigheter med rekryteringen av nya familjer. För att utveckla familjehemsvården behövs en inblick i hur det verkligen är att vara familjehem, och familjehemsföräldrar är de som är mest insatta i hur behovet av stöd ser ut. Det finns lagar, rapporter och riktlinjer för hur socialtjänsten ska bemöta familjehemmen, men ingen rikstäckande handlingsplan utan kommunerna får själva tolka det som står skrivet. Detta innebär att det är stora skillnader i Sveriges familjehemsvård, men ändå så lika. I den här studien ingår 23 familjehemsföräldrar med stor spridning geografiskt, åldersmässigt, utbildningsnivå, erfarenhet av att vara familjehem och likväl finns en stor samstämmighet i upplevelse av det befintliga stödet som socialtjänsten erbjuder och hur familjehemsföräldrarna själva önskar att stödet utformas.

I denna studie finns barnperspektivet ständigt närvarande, även om familjehemsföräldrarna står i fokus. Familjehemsföräldrar kan liknas vid en sambandslänk mellan socialtjänsten, skola, övriga myndigheter, biologiska föräldrarna och det placerade barnet. Antonovsky(2005) myntade begreppet salutogenes, det är ett hälsofrämjande synsätt som strävar efter att undersöka vad det är som gör att det fungerar bra för människor. Genom att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv kan socialtjänsten få en insikt i vad som är meningsfullt, begripbart och hanterbart för familjehemsföräldrar i deras interaktion med de placerade barnen, skola, biologiska föräldrar och socialtjänsten. Då familjehemsföräldrars behov av stöd för att lyckas med placeringen synliggörs och respekteras, blir arbetet både motiverande och funktionellt för alla berörda parter. Vilket leder till en utveckling av kvaliteten på familjehemsvården, gör arbetet attraktivt och detta gynnar i slutändan barn och ungdomar som är i behov av samhällets stöd.”

Citat från min magisteruppsats: Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011) Vill du läsa hela så kan jag gärna mejla över den, hör av dig till mig.

Eva-Lena Edholm, Föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Mail: info@evalenaedholm.se tel: 070-5098783

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar