Share This Post

Skulder

Vad är skuldsanering?

På Riksskatteverkets sida finns information om skuldsanering, vilka regler som gäller för en sanering och hur det går till rent praktiskt. Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar