Share This Post

Funktionshinder / Våld i nära relationer

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt – kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har i uppdrag att öka handlingsberedskapen för yrkesverksamma och kvinnor med funktionsnedsättning, att synliggöra och utveckla helhetskunskap kring våld, funktionsnedsättning och genus samt att medverka till att våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning ska få det stöd som de behöver och har rätt till.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar