Share This Post

Integration / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Utvecklingen av utrikes föddas etablering i Sverige ska analyseras

Under hösten 2015 har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Det kan antas leda till att den utrikes födda befolkningen i Sverige också kommer att öka. Regeringen ger Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att beskriva och analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar