Share This Post

Psykiatri

Utvecklingen är förfärlig och en tragedi också för oss som arbetar inom psykiatrin

I det förändrade klimat som har uppkommit inom den svenska sjukvården, ibland benämnt som ”new public management”, ligger fokus på att försöka rätta till felaktigheter oftast genom att mäta enkla saker. Det drabbar även patienter med självmordstankar, skriver Thomas Rosenlund, överläkare vid psykiatri Skåne i Malmö.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar