Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Utveckling av nationella brukarundersökningar

Sedan årsskiftet pågår en särskild utvecklingssatsning inom Öppna jämförelser socialtjänst på SKL.
En av aktiviteterna handlar om att ta fram förslag på brukarundersökningar inom IFO:s myndighetsutövning samt för verksamheter för personer med funktionsnedsättning. SKL söker nu kommuner som vill vara med och testa frågorna under hösten 2014.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar