Share This Post

Socialt arbete

Utveckla forskningen inom kommuners och landstings verksamheter

Att utveckla forskning inom kommunernas och landstingens områden bidrar till en fortsatt effektiv verksamhet för medborgarna. Staten behöver uppmärksamma detta. Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i den forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting som SKL lämnat till regeringen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar