Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialt arbete

Utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper – Delredovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten presenterar preliminära resultat av en nationell utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper. Syftet är att bidra med ny kunskap som kan användas som underlag i det fortsatta arbetet med denna samverkansform.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar