Share This Post

Psykiatri

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – Lägesrapport 2013

Handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa är regeringens satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016. Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen efter varje år. I den här rapporten presenteras den första utvärderingen.

I rapporten har Vårdanalys utvärderat 2012 års insatser samt gjort en bedömning av hur arbetet med handlingsplanen har organiserats och påbörjats. Ett förslag på Vårdanalys fortsatta utvärderingsarbete presenteras också, samt förslag på fördjupingsstudie som syftar till att identifiera hur staten på ett bättre sätt än idag, inom ramen för PRIO, kan stödja huvudmännen att skapa en patient- och brukarcentrerad vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar