Share This Post

Äldre

Utvärdera helheten i äldreomsorgen

Det är dags att göra om utvärderingsmetoderna i äldreomsorgen, så att också mjuka värden, som bemötande, värdighet och omtanke tas med i bedömningen. Visst är personaltäthet, utbildningsnivå och rapporter om medicinska avvikelser viktigt. Men det krävs mer för att kunna bedöma helheten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar