Share This Post

Barn och ungdom / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Utsatta barns ställning stärks med BBIC

Bättre och tydligare barnavårdsutredningar – det blir resultatet när kommunerna använder systemet BBIC, Barns behov i centrum. Systemet har tagits fram för att bättre kunna bedöma barns behov, ge barn och unga ökat utrymme att komma till tals och få mer inflytande i frågor som rör dem. 250 av landets kommuner är redan utbildade och håller på att införa systemet

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar