Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Utsatta barn utan hjälp trots stöd i lagstiftningen

Barn måste få rätt till sekretesskyddad behandling om familjesituationen är så besvärlig att de annars inte vågar söka hjälp. Detta förutsätter att myndigheterna i högre utsträckning tolkar lagtexterna i riktning mot FN:s barnkonvention som sätter barnets rättigheter före de vuxnas, skriver generalsekreteraren i Bris Göran Harnesk samt utredaren Karin Johansson. Ungdomarna känner inte förtroende för behandlaren eftersom de inte själva har rätt att råda över sekretessen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar