Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Utsatta äldre får för lite hjälp

En avhandling som läggs fram senare under våren visar att vissa utsatta grupper av äldre riskerar att få för lite hjälp. Av de 520 äldre som fanns med i studien hade 20 % allvarliga depressiva symtom. Dessa tillhör en utsatt grupp med svårigheter att få hjälp. Detta gäller även låginkomsttagare och äldre ensamboende utan barn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar