Share This Post

Förebyggande arbete / Förskola och skola

Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

Den här antologin presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Alla visar ett starkt engagemang för barn och elever men också hur komplex verkligheten är att hantera. Sex forskare har fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar