Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Utredningar sinkar sjukskrivna

Försäkringskassans utredningar av hur sjukskrivna ska ta sig tillbaka till jobbet resulterar ofta i att det tar längre tid för de sjukskrivna att göra just det.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar