Share This Post

Barn och ungdom / Mobbning / SocialNätet-Arkiv

Utredning vill skärpa skolans ansvar för kränkning av elever

Skolansvarsutredningen föreslår en ny lag om förbud mot kränkning av elever. Förslaget innebär att kommun eller annan som driver skolverksamhet blir skadeståndsskyldig mot elev som skolan diskriminerar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den nya lagen ska även omfatta elever som mobbas eller kränks av andra elever eller av skolans personal.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar