Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Utredning om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

Regeringen har fattat beslut om att ge en utredning i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Syftet är att socialtjänstens insatser i högre utsträckning ska baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet. Generaldirektör Kerstin Wigzell har förordnats som särskild utredare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar