Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Utredning om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården

Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser alla partier i socialutskottet och uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen i ärendet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar