Share This Post

Barn och ungdom / Förebyggande arbete / Misshandel / SocialNätet-Arkiv

Utredning om barn som har avlidit av brott

Regeringen har idag beslutat att överlämna en lagrådsremiss till Lagrådet om en ny lag om utredningar avseende barn som har avlidit med anledning av brott. Syftet med lagen är att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa, säger Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar