Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Utredning om anknytningsärenden överlämnad till Barbro Holmberg

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning har i dag överlämnat sitt betänkande. Den nuvarande ordningen är mycket resurskrävande och har skapat långa handläggningstider vid utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. Utredningen föreslår åtgärder för att människor som gifter sig och vill förena sig med någon från ett annat land inte ska behöva vänta orimligt länge på besked.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar