Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Utökad samverkan för att stödja personer med psykisk ohälsa

Mer kunskap och stärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting, ska bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar