Share This Post

_center_content / Organisering och finansiering / Socialt arbete / Socialt arbete och hälsa

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2017. Sista dag för ansökan är 31 augusti.

Syftet med utlysningen är att stärka forskningen om socialförsäkringens funktion och relation till andra aktörer inom området, med en tydlig koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och praktiska arbete. Vi är särskilt intresserade av projekt med organisations- och rättssäkerhetsperspektiv med fokus på samverkan med andra aktörer (t ex hälso- och sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen). Ansökan ska också innehålla en tydlig plan för spridning och möjlig omsättning av forskningsresultaten. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Försäkringskassan ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga ansatser. Finansiering kan sökas för projekt med 1-3 års projekttid.

För mer information om vilka områden och hur ni söker besök:

https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap_forskning/utlysning_forskningsmedel

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar