Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Utgifterna för socialt skydd fortsätter att öka

Mellan åren 2002 och 2003 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 53,9 Mdr kr. Framför allt ökade utgifterna för äldre och funktionshindrade (se tabell 1). Denna ökning beror till viss del på förändringar till följd av det nya pensionssystemet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar