Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Utgifter för socialt skydd i förhållande till BNP ökar

Under åren 2001 och 2002 ökade utgifterna för socialt skydd i förhållande till BNP. Perioden 1993-2000 minskade däremot dessa utgifter. Socialt skydd definieras som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar