Share This Post

Barnfattigdom / Barns villkor / Familjerätt

Utbildningsmaterial ska öka kunskapen om barns försörjning vid separation

Kommunerna ska sörja för att separerande föräldrar kan erbjudas samarbetssamtal. Från 1 juli 2014 ska samarbetssamtalen även omfatta frågor om barns försörjning. Därför har ett nytt utbildningsmaterial tagits fram för att stödja främst socialtjänstens samtalsledare och chefer inom familjerätt i deras arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar