Share This Post

Äldre / Etik / Fulltextmaterial / Socialt arbete

Utbildning i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen

Förslaget till värdegrundsutbildning som presenteras i rapporten innehåller en övergripande beskrivning av upplägg och inriktning för utbildningen. Målgrupper för utbildningen är chefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar